My Heart

Zjiš´tuji, že jsem se možná mýlila
že jsem klesla ke dnu a sama to nezvládám

Zůstaň se mnou, to je jediné potřebuji, prosím?

Zazpívejte nám a my zazpíváme vám
Mohli bychom zpívat sami, ale jaké by to bylo bez vás?

Teď jsem tak nicotná a už je to tak dlouho,
co jsem slyšela ten zvuk, zvuk mé jediné naděje

Tentokrát budu poslouchat

Zazpívejte nám a my zazpíváme vám
Mohli bychom zpívat sami, ale jaké by to bylo bez vás?

Tohle srdce, ono bije, bije jen pro tebe
Tohle srdce, ono bije, bije jen pro tebe

Tohle srdce, ono bije, bije jen pro tebe
Mé srdce je tvé

Tohle srdce, ono bije, bije jen pro tebe
Mé srdce je tvé
(Mé srdce bije jen pro tebe)

Tohle srdce, ono bije, bije jen pro tebe (Ono bije, bije jen pro tebe)
Mé srdce je tvé (Mé srdce je tvé)

Tohle srdce, ono bije, bije jen pro tebe (Prosím, teď neodcházej, prosím, neztrácej se)
Mé srdce, mé srdce je tvé (Prosím, teď neodcházej, prosím, neztrácej se)

(Prosím, teď neodcházej, prosím, neztrácej se) mé srdce je tvé
(Prosím, teď neodcházej, prosím, neztrácej se) mé srdce je tvé
(Prosím, teď neodcházej, prosím, neztrácej se)
(Prosím, teď neodcházej, prosím, neztrácej se) Mé srdce je…