DISCLAIMER

We are not in any contact with the band or anyone in their surroundings. This webpage was made by fans. All content is for entertainment only. If you find anything that belongs to you and it is not credited, contact us and we will credit you or remove it as soon as possible. No copyright infringement intended.

 

Tato stránka byla vytvořena fanoušky a veškerý její obsah slouží pouze pro zábavní účely. Nikdo z členů teamu není v jakémkoli kontaktu s nikým z kapely ani jejich okolí. Pokud zde uvidíte něco, co patří vám bez odkazu na vás , ihned nás kontaktujte a my to napravíme, případně odstraníme.

 

UPOZORNĚNÍ

Není dovoleno z našich stránek cokoli kopírovat bez našeho souhlasu. Toto se týká článků a zejména pak překladů. Netrávíme svůj volný čas prací na webu, aby nám to potom různí autoři menších blogů brali a pokládali za své !!!